Best Western Plus Hotel Rogge

Allmänna bestämmelser och avbokningsregler enligt VISITA

Avbokningsregler för enskilda rumsbokningar och paket

(För grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar, vänligen se även längre ner på sidan.)

Allmänt
Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller även särskilda regler (se längre ner på sidan).

Beställning och bekräftelse 
En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Givetvis behöver du även informera hotellet/restaurangen om det förekommer eventuella matavvikelser.

Ankomst och avresa 
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 12.00. Konferens och gruppdeltagare ber vi att checka ut före klockan 10.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela hotellet på förhand. Utländska gäster är skyldiga att uppvisa giltigt pass och betala vid ankomst.

Avbeställning och utebliven ankomst för enskilda hotellrum och hotellpaket 
Enkilt rum: Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 16.00 på ankomstdagen. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 16.00 på ankomstdagen, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning måste du ersätta dessa.Golfpaket
Hotellpaket (Weekendpaket, Golfpaket, Romantisk Weekend Deluxe och Familjeweekend): Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast en vecka före ankomstdagen. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än en vecka före ankomstdagen, får du betala för paketet. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning måste du ersätta dessa.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid 
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 16.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 16.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål
Om hotellet inte kan ge dig rum vid ankomst, så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

Hotellet är rökfritt och djurfritt. Vid överträdelse av rökförbud eller djurförbud har hotellet rätt att debitera kunden överträdelse-avgift och omkostnader.

Betalning 
Hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomst eller avresa till hotellet. Vi tar emot VISA, Mastercard och American Express. Numera är vi kontantfria och tar ej emot svenska kontanter (SEK). Hotel Rogge reserverar sig för eventuella prisändringar.

Förvaring, värdesaker, bagage och värdesaker på rummet
Hotellet har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i hotellets värdeboxar. Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet kan förvara ditt bagage i låst bagagerum. Hotellet ansvarar för att din egendom inte stjäls om den förvaras i hotellets låsta utrymmen, såsom värdeskåp och bagagerum. Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta och i annat fall är hotellet inte ersättningsskyldig för fulla värdet av egendomen. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet. 

Din egen säkerhet 
Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren.

Avbokningsregler för grupp- (fem rum eller fler), arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar 

1. En beställning (bokning av grupp/konferens/kurs/bröllop eller annat arrangemang) är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske.

2. Senast fyra veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotel Rogge uppgift om antal deltagare samt hotell- och konferensutrymmen.

3. Senast två veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotel Rogge information om antal deltagare och eventuella matavvikelser. Samtidigt skall beställaren lämna program och uppgifter om den utrustning samt möblering som önskas. Detta skall även innefatta tider för måltider. För grupper och konferenser behöver vi vidare en deltagarförteckning med ankomst- och avresetider.

4. Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta Hotel Rogge med 75% av det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

5. Vid avbokning senare än två veckor före arrangemangets början skall beställaren till fullo ersätta Hotel Rogge det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas. 

6. Om Hotel Rogge haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, skall detta ersättas till fullo av beställaren.

7. Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 10 dagar från fakturadatum. Fakturaavgift 100 SEK (gäller ej statliga myndigheter eller avtalskunder). Det går även att betala med kreditkort (VISA, MasterCard eller American Express). Dröjsmålsränta uttages vid försenad likvid.

8. Beställaren är gentemot Hotel Rogge ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även när dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig. 

9. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Hotel Rogge berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Hotel Rogge skall omgående informera beställaren om pristillägget. 

10. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Hotel Rogges kontroll berättigar Hotel Rogge att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

11. Hotel Rogge är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

12. Beställda rum kan som regel disponeras från ca 15.00 första dagen.

13. Hotel Rogge har fullständiga spriträttigheter, vilket bland annat innebär att medhavd sprit inte får förtäras i de av myndigheten insynade lokalerna.

14. Hotel Rogge reserverar sig för eventuella prisförändringar.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2018 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.